گواهینامه بین المللی ICDL چیست؟ ICDL( International Computer Driving License)یک گواهینامه بین المللی است که توانایی دارندگان این گواهی نامه را در مهارتهای کامپیوتری، تایید می کند.
مهارتهای هفتگانه دوره ICDL چیست؟
 1. مبانی رایانه
 2. سیستم عامل Windows
 3. اینترنت
 4. Microsoft Word
 5. Microsoft Excel
 6. Microsoft Power Point
 7. Microsoft Access
کاربر گرامی شما با نصب نرم افزار آزمون ساز هنرجو میتوانید برای آزمون های ICDL فنی و حرفه ای آمادگی لازم را کسب نمایید.
با توجه به اینکه آزمون های ICDL به شکل گذشته کاغذی برگزار نمیگردد لذا شما میتوانید از نرم افزار ما استفاده نمایید و با نصب آن در سیستم خود علاوه بر آزمون های تئوری برای آزمون های عملی ICDL نیز آماده شوید.

مجوزها-گواهی نامه ها

 • تاییدیه فنی
 • گواهی ثبت نرم افزار
 • تقدیرنامه
 • تقدیرنامه

تصاویر محیط نرم افزار

 • صفحه اصلی
 • آزمون تئوری
 • آزمون عملی